Juridiskie pakalpojumi

Drukāt
Banner 1050x80
1

Jurveda, SIA

Juridiskie, grāmatvedības pakalpojumi
Blaumaņa 6-12, 3.st., Rīga, LV-1011
Jurveda piedāvā: ✓ Juridiskie pakalpojumi ✓ Grāmatvedības pakalpojumi ✓ Tulkošana ✓ Namu apsaimniekošana Juridiskie, grāmatvedības pakalpojumi un tulkošanas darbi vienuviet! Īpaša klientu apkalpošana!
2

Sanda Kraukle, zvērināta advokāte

Atsāku strādāt klātienē!
Meistaru 10-5.st., Rīga, LV-1050
Juridiskie pakalpojumi:: ✓ Konsultācijas, dažādu dokumentu sagatavošana un pārstāvība tiesā ✓ Dažādu līgumu sagatavošana ✓ Juridiskā palīdzība parādu piedziņas procesos ✓ Juridiskā palīdzība mantošanas procesos ✓ Juridiskā palīdzība nodokļu strīdos ✓ Fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesu ierosināšana un administrēšana ✓ Juridiskā palīdzība visu veidu darījumiem ar nekustamiem īpašumiem ✓ Kapitālsabiedrību dibināšana, izmaiņu reģistrācija, reorganizācija un likvidācija ✓ Juridiskā palīdzība strīdos ar valsts pārvaldes institūcijām ✓ Aizstāvības nodrošināšana administratīvo pārkāpumu lietās ✓ Juridiskā palīdzība krimināllietās pirmstiesas stadijā ✓ Juridiskā palīdzība laulības šķiršanas procesos un laulāto mantas sadalē ✓ Uzņēmumu kompleksā juridiskā apkalpošana ✓ Juridiskā palīdzība goda un cieņas aizskaršanas gadījumā ✓ Juridiskā palīdzība medicīnas tiesību jautājumos (kaitējuma kompensācijas pieprasīšana, administratīvo pārkāpumu lietas utt.)
3

Austris Lošaks, zvērināts advokāts

Brīvības 85-21, 3.st., Rīga, LV-1001
Juridiskie pakalpojumi : ✓ Maksātnespējas process ✓ Administratīvās tiesības ✓ Darba tiesības ✓ Komerctiesības ✓ Krimināltiesības ✓ Starptautiskās attiecības ✓ Civiltiesības

 

Darba pieredze: ✓ no 1999. gada - maksātnespējas procesa administrators (Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija) ✓ no 1994. gada - zvērināts advokāts (Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija) ✓ no 1987. gada līdz 1994. gadam - sevišķi svarīgu lietu izmeklētājs.

LM Juridiskais birojs, Rīgas centrā

Turpinām strādāt klātienē!
Brīvības 58-kab.K517, Rīga, LV-1011
Pakalpojumi: ✓ Juridiskie pakalpojumi Rīgas centrā, Brīvības ielā 58-6. ✓ Komercsabiedrību dibināšana, likvidācija Rīgā, Rīgas centrā. ✓ Firmu, privātpersonu maksātnespēja Rīgā, Brīvības ielā 58-6. ✓ Advokāta pakalpojumi Rīgas centrā, Brīvības ielā 58-6. ✓ Izbraukums pie klienta. ✓ Apkalpošana visā Latvijā.

Andžela Sprūģe, juridiskie pakalpojumi

Daugavas 24, Daugavpils, LV-5401
Pakalpojumi::

Civiltiesības:

✓ Konsultācijas juridiskajos jautājumos; ✓ Līgumu un/vai vienošanās projektu sagatavošana, korekcijas; ✓ Zaudējumu atlīdzība un/vai piedziņa ar riska faktoru izvērtēšanu; ✓ Mantojuma lietas un/vai bezmantinieka manta; ✓ Fiziskās personas maksātnespēja; ✓ jebkādas citas lietas.

Darba tiesības:

✓ Darba strīdu risināšana.

Ģimenes tiesības:

✓ Konsultācijas pirms laulības slēgšanas; ✓ Laulības šķiršana; ✓ Uzturlīdzekļu piedziņa; ✓ Bērna dzīves vietas  un/vai  saskarsmes noteikšana; ✓ Paternitātes noteikšana.

Administratīvās tiesības:

✓ Konsultācijas (administratīvie pārkāpumi, administratīvie akti, iestādes lēmumi); ✓ Iesniegumi; ✓ Sūdzības; ✓ Paskaidrojumi; ✓ Apelācijas sūdzības.

Tiesvedība un klienta interešu pārstāvība:

✓ Prasības pieteikumi; ✓ Pieteikumi; ✓ Pretprasības; ✓ Paskaidrojumi (prasībai, pretprasībai, apelācijai, kasācijai); ✓ Apelācijas sūdzības; ✓ Kasācijas sūdzības; ✓ Fizikās un/vai juridiskās personas intereses pārstāvība un/vai pavadība jebkurā valsts vai privātā telpā.

Albro Group, SIA, juridiskie pakalpojumi

Bieķensalas 26-7, Rīga, LV-1004
Apraksts: Jurista pakalpojumi jau vairāk nekā 10 gadu darba pieredze. Juridiskās konsultācijas saistību tiesībās, juridisko dokumentu izstrāde. Pārstāvniecvība Latvijas Patentu Valdē un Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma organizācijā EUIPO, un pasaules intelektuālā īpašuma WIPO, valsts iestādēs, tiesās, muitā un citās institūcijās Latvijā. Preču zīmju reģistrācija Latvijas Republikas Patentu valdē. Konsultācijas intelektuālā īpašuma strīdu un pārkāpumu jautājumos, negodīgas konkurences, reklāmas ar muitu saistītajos gadījumos. Izstrādāt un konsultēt licencēšanas un franšīzes līgumu un intelektuālā īpašumu tiesību komercializācijas jautājumos, pārvaldīšanas stratēģiju un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Juridiskā palīdzība celtniecības jomā.

Zvērinātu advokātu birojs Centrs, Ulmanis Valdis, zvērināts advokāts

Lāčplēša 43/45-4b, Rīga, LV-1011
Juridiskie pakalpojumi:: Sniedzam labas juridiskās konsultācijas klientiem, fiziskām un juridiskām personām, pārstāvam klienta intereses tiesās, sagatavojam juridiskos dokumentus. ✓ Komerctiesības ✓ Civiltiesības ✓ Maksātnespējas procesi (fiziskās un juridiskās personas, TAP, ĀTAP) ✓ Sūdzības iepirkumu uzraudzības birojam ✓ Patērētāju aizsardzības tiesības ✓ Dzīvokļu tiesības. Dzīvojamo telpu īres tiesības ✓ Administratīvo pārkāpumu tiesības ✓ Administratīvās tiesības un administratīvais process ✓ Krimināltiesības un kriminālprocess ✓ Konstitucionālās tiesības un cilvēktiesības ✓ Darba tiesības ✓ Banku tiesības

MG Alliance, SIA, Grāmatvedības pakalpojumi, Autsorsinga kompānija

Licencēts grāmatvedības uzņēmums AGL0000450
Krasta 105a, Rīga, LV-1019
Piedāvātie ārpakalpojumi: ✓ Nodokļu un finanšu konsultācijas ✓ Grāmatvedības pakalpojumi ✓ Iekšējais audits un kontrole ✓ Starptautiskais audits ✓ Juridiskie pakalpojumi ✓ Bilances nodošana ✓ Grāmatvedības un nodokļu uzskaites atjaunošana ✓ Nodokļu optimizācija ✓ Pirmdokumentu sagatavošana

Zvērinātu advokātu birojs Kreics un Partneri, SIA

K.Barona 8-1n, Liepāja, LV-3401
Pakalpojumi: ✓ Komerctiesības;​ ✓ Uzņēmumu dibināšana, pārdošana, iegāde, reorganizācija, likvidācija; ✓ Maksātnespējas un bankrota tiesības, maksātnespējas process; ✓ Tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process; ✓ Nodokļu tiesības; ✓ Finanšu tiesības; ✓ Ģimenes tiesības; ✓ Lietu tiesības, īpašumtiesības, darījumi ar nekustamo īpašumu, tai skaitā kopīpašuma izbeigšana, sadale; ✓ Saistību tiesības; ✓ Krimināltiesības; ✓ Administratīvās tiesības, tai skaitā pārstāvība administratīvajā tiesvedībā strīdos par nodokļu uzrēķiniem;

Andis Auza, zvērināts advokāts

Ģertrūdes 20-2, 2.st., Rīga, LV-1011
Pakalpojumi:: ✓ Laulības šķiršana un mantas sadale; ✓ Mantojuma pieņemšana un dalīšana; ✓ Kopīpašuma dalīšana; ✓ Nekustamā īpašuma pārdošana un pirkšana; ✓ Nodokļu lietas; ✓ Pārstāvība civillietās un aizstāvība krimināllietās; ✓ Tiesvedība; ✓ Konsultācijas juridiskām un fiziskām personām.

Andris Urbāns, individuāli praktizējošs jurists

Planīcas 1a, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Civiltiesības: # Konsultācijas juridiskajos jautājumos; # Līgumu un/vai vienošanās projektu sagatavošana, korekcijas, riska faktoru izvērtēšana; # Zaudējumu atlīdzība; # Mantojuma lietas; # Darbs ar Debitoriem (konsultācijas parādu piedziņas procesos); # Patērētāju tiesību aizsardzība; # Fiziskās personas maksātnespēja; # Juridiskās personas  maksātnespēja; # jebkādas citas lietas. Administratīvās tiesības: # Konsultācijas (administratīvie pārkāpumi, administratīvie akti, iestādes lēmumi); # Iesniegumi; # Sūdzības; # Paskaidrojumi; # Apelācijas sūdzības. Tiesvedība un klienta interešu pārstāvība: # Prasības pieteikumi; # Pieteikumi; # Pretprasības; # Paskaidrojumi (prasībai, pretprasībai, apelācijai, kasācijai); # Apelācijas sūdzības; # Kasācijas sūdzības; # Fizikās un/vai juridiskās personas intereses pārstāvība:  tiesās, šķīrējtiesās, valsts iestādēs.

 

Artūrs Kurbatovs, juridiskie pakalpojumi

Raiņa 10-29, Jelgava, LV-3001
Apraksts: Juridiskie pakalpojumi apstrīdēšanā, pārsūdzībā, pirmajā un otrajā tiesas instancē administratīvajās, administratīvo pārkāpumu un civiltiesiskajās attiecībās. Strādāju Rīgā, Pierīgā, Jūrmalā, Jelgavā vai attālināti. Vienlaikus neesmu aprobežots ar administratīvajām robežām. Komunicēju latviski, krieviski un angliski. Jurists Artūrs Kurbatovs - arī online konsultācijas.

Macijevska Agita, Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre

Zeiferta 22, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Par Agitu Macijevsku:

Agita Macijevska sniedz pakalpojumus mantojuma un dāvinājuma lietu nokārtošanā, pilnvaru apliecināšanā, nekustamā īpašuma sakārtošanā, notariāli apstiprinās darījumus un veic arī citas notariālas darbības.

Rode un Partneri, Zvērinātu advokātu birojs

Ģertrūdes 12-7.st., Rīga, LV-1010
Pakalpojumi juridiskām un fiziskām personām:: ✓ Aizstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana kriminālprocesos ✓ Pārstāvība Eiropas cilvēktiesību tiesā ✓ Pārstāvība civilprocesos tiesās un šķīrējtiesās ✓ Pārstāvība administratīvajos procesos iestādēs un tiesās ✓ Visa veida darījumu ar nekustamo īpašumu juridiskā apkalpošana ✓ Parādu piedziņa ✓ Ģimenes tiesības ✓ Mantojuma tiesības ✓ Darba tiesības

Silenta, SIA

Turpinām strādāt klātienē!
Rīgas 182a, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202
Dokumentu sagatavošana, uzņēmumu juridiskā apkalpošana, parādu piedziņa, konsultācijas, juridiskie pakalpojumi Grāmatvedības pakalpojumi , uzņēmumu reģistrācija, VID atskaites, gada pārskati, gada bilances, uzņēmumu

Petrovs un Partneri, zvērinātu advokātu birojs

Audēju 15-4, Rīga, LV-1050
Apraksts: Advokātu birojs "Petrovs un partneri" sniedz juridisko palīdzību Latvijas un ārvalstu klientiem.

Interlex, SIA

Ģimnāzijas 22, Daugavpils, LV-5401
Juridiskie pakalpojumi . Grāmatvedības pakalpojumi un nodokļu risinājumi. Juridiskie pakalpojumi Daugavpils, jurists Daugavpilī, grāmatvedības pakalpojumi Daugavpilī.

Ilgvars Samiņš, zvērināts advokāts

Pils 12-2.st., Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Pārstāvība krimināllietās, civillietās, administratīvās lietās, darījumi ar nekustamo īpašumu, mantojuma lietas, darba tiesiskās attiecības, laulības šķiršana. Zvērināts advokāts Tukumā.

Inese Kurzemniece, jurists

Tukums
Apraksts:

 

Juridiskās konsultācijas Jums izdevīgā vietā un laikā. Juridisku dokumentu sagatavošana. Pārstāvniecība Latvijas Republikas tiesās, kā arī dažādās valsts un pašvaldību iestādēs. Juridiskā palīdzība klātienē un attālināti - konsultācijas, dažādu dokumentu (iesniegumi, prasības, sūdzības, paskaidrojumi u.c.) sastādīšana, dokumentu izstrāde jauna uzņēmuma reģistrēšanai vai izmaiņu veikšanai. Paškontroles sistēmas (HACCP) izstrāde mazajiem pārtikas ražotājiem un mājražotājiem. Projektu izstrāde ES fondu līdzekļu piesaistei. Namu apsaimniekošanas biedrības.

Coral Finance, SIA, Grāmatvedības pakalpojumi Rīgā

K.Valdemāra 33a-4a, Rīga, LV-1010
Grāmatvedības pakalpojumi. Ārpakalpojuma grāmatvedība.: ✓ Uzņēmuma dibināšana, reģistrācija ✓ Finanšu un nodokļu konsultācijas ✓ Uzņēmuma gada pārskats ✓ Deklarācijas iesniegšana VID ✓ PVN maksātāja reģistrēšana ✓ Grāmatvedības audits ✓ Pieslēgšanās elektonikās deklarēšanas sistēmai ✓ Pārskatu sastādīšana un iesniegšana dienestā ✓ Operatīvo pārskatu sagatavošana līzinga un banku iestādēm
Kļuvis pašsaprotami vērsties pie jurista, lai uzticētu tam risināt un sakārtot jautājumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, nekustamo īpašumu, autortiesībām, darba tiesībām, civilstrīdu, aizstāvību tiesā. Aktualitāte, kas interesē daudzus uzņēmējus, ir fizisko personu datu aizsardzības speciālistu sniegtie pakalpojumi.